Wednesday, November 26, 2008

FlipTrip 02

Kung ayaw mo, huwag mo!
Iyan ang kabaliktaran ng kasabihang "If there's a will there's a way!"
Huwag mong pilitin ang ayaw, kasi kung gusto maraming paraan, walang dahi-dahilan. Kung ayaw, ayaw! sanlibong dahilan na walang kabuluhan.

No comments: