Sunday, July 18, 2010

06 Senti Compilation

Sa paglasap ng tagumpay, siguraduhing walang natatapakan.

Sa pagnamnam ng kaligayahan, siguraduhing walang nasasaktan.

Sikaping lumingon sa pinanggalingan.


Ang Pako

ano kaya ang magiging epekto kung ang lahat ng tao ay marunong tumupad sa ipinangako?

pangako hindi kita iiwan.
pangako hindi pababayaan.
pangako hindi ka na magiisa.
pangako ako ang bahala.

huwag na lang mangangako kung lagi din lang mapapako...

ibinaon na nila sa limot ang kanilang mga pangako...

Ikaw ilan na ang pangako mo o ipinangako sa iyo ang napako?

huwag mo na itong asahan...

Si Lord lang talaga ang laging tumutupad sa Kanyang pangako.