Sunday, July 18, 2010

06 Senti Compilation

Sa paglasap ng tagumpay, siguraduhing walang natatapakan.

Sa pagnamnam ng kaligayahan, siguraduhing walang nasasaktan.

Sikaping lumingon sa pinanggalingan.


No comments: