Sunday, September 28, 2008

missing "euphorbia"


Ang nawawalang "euphorbia milii (creme)" ng aking mahal na Ina, dinugas ng walang habas na nilalang sa aming tarangkahan.

___________________________________

1 comment:

Memory Online said...

ganun talaga ang buhay may Plantnapping............