Saturday, October 4, 2008

"Salakab"

"Salakab" ang gamit kapag manghuhuli ka ng isda sa pinitak o putikan o sa pinatutuyong palaisdaan.
Wala pang nahuli si "Oblak." Mapupuno kaya ang dala niyang lalagyan?

1 comment:

eio said...

magandang feature structure yung salakab ni oblak....