Wednesday, December 17, 2008

FlipTrip 03: Oyster

"Ang pag-ibig ko sa iyo'y parang Talaba,
Patay na, Kumakapit pa."
(My love for you is like an oyster, it sticks even if its already dead.)

Isa ito sa mga Pamosong linya ng kwelang Rakista na si Kus Amante, Jr. Alay sa kanyang iniirog na si Riza. Pa pa ra pa pa.....


Photo taken by Kus.

No comments: